Coronavirus en FIP
Feline Infectieuze Peritonitis
Home.Wat is FIP?.Hoe kunt u helpen?.FIP agenda.Nieuws.Gastenboek.Contact.
Laatste reactie GB

 

In memoriam

Deze website is opgedragen
aan alle dierbaren die zijn
overleden aan gevolg van FIP.

Boven in het menu vind u
een knopje naar de Regenboog
brug, waar u een foto kunt
plaatsen en steun bij elkaar
kunt vinden door uw verdriet,
uw verhaal en ervaringen met
elkaar te delen.

 

De regenboog brug

Ter nagedachtenis aan

Artos de Luro
Hopper van Anatolios
Maatregelen
Bijgewerkt op: 31 mei 2010 9:23


________________________________________________________________

Bronvermelding: Dierenkliniek Tiel

________________________________________________________________________

Maatregelen die beschreven zijn wanneer er gevallen van FIP zijn waargenomen in cattery’s zijn onder andere:

·
Het sluiten van een cattery voor een periode van 4 tot 6 maanden.
·
Het belangrijkste doel is het verminderen van de stress (geen shows, niet fokken enz); hierdoor verlaag je mogelijk het aantal gevoelige dieren die wellicht klinische klachten door FIP kunnen gaan vertonen. Dit leidt ook tot een lagere infectiedruk met FeCV.
·
Proberen stabiele groepen te houden, geen onrust en niet te groot.
·
Hygiëne, hierbij gaat het dan vooral om de verspreiding van het FeCV te verminderen:

1. Voldoende kattenbakken die dagelijks worden Schoongemaakt.
2. Kattenbakken minimaal 1x per week desinfecteren.
3. Gewone zeepoplossing is voldoende om omgeving, kattenbakken enz. te wassen.
4. Kattenbak niet in de nabijheid van eet- en drinkbakjes zetten en op een ondergrond die goed schoon te maken en te desinfecteren is.

·
Het vrij proberen te houden van een cattery van FeCV. Dit stuit wel op zeer veel praktische bezwaren.
·
Het bijhouden van foklijnen. Indien er in een foklijn meerdere gevallen van FIP blijken op te treden kan dit wijzen op een overerven van een bepaalde immunologische reactie van het dier (een reactie waarmee hij dus mogelijk juist problemen krijgt). In dit geval kunnen bepaalde oudercombinaties beter niet meer gebruikt worden. Dit geldt mogelijk ook voor bepaalde combinaties die meerdere nesten gegeven hebben waarin zich FIP ontwikkeld heeft.
·
Er wordt veel gespeculeerd omtrent het verbeteren van de weerstand van de kat met bepaalde middelen. Het dient hierbij dan wel om de cellulaire weerstand te gaan. Op dit moment is helaas de effectiviteit van deze middelen nog niet bewezen. Mogelijk komen er in de toekomst meer onderzoeken naar dit onderwerp.
·
Het toedienen van vitamines aan goede kwaliteit voer is niet zinvol zolang er geen klachten zijn. In de kwaliteitsvoeders van tegenwoordig zitten voldoende vitamines. Tevens is het niet zinvol om steeds van voeder te wisselen. Het heeft geen positief effect op de weerstand en kan hoogstens storend werken op het maagdarmkanaal.

_________________________________________________________

Bronvermelding: ABCD www.abcd-vets.org

In huishoudens waar een kat aan FIP is overleden, wordt het aangeraden, twee
maanden te wachten alvorens een nieuwe kat te nemen. De andere katten in
het huishouden zijn vrijwel zeker drager van Fcov.

De kans op besmetting kan gereduceerd worden door een strikte hygiëne
en door de katten in kleine, sociaal goed aangepaste groepen te houden met
voldoende, frequent schoongemaakte kattenbakken of buitenloop.

_________________________________________________________


Deze website is met grote zorg ontwikkeld zowel de ontwerpers, de beheerders als Coronavirus en FIP kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door eventuele fouten in deze website. Coronavirus en FIP is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de door derden op de site geplaatste of aangeboden informatie.


**NIETS mag van deze website mag worden overgenomen of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Coronavirus en FIP en Dr. Herman Egberink van Dierengeneeskunde Departement Infectieziekte en immunologie te Utrecht.**
2010/2011 © Coronavirus en FIP