Coronavirus en FIP
Feline Infectieuze Peritonitis
Home.Wat is FIP?.Hoe kunt u helpen?.FIP agenda.Nieuws.Gastenboek.Contact.
Laatste reactie GB

 

In memoriam

Deze website is opgedragen
aan alle dierbaren die zijn
overleden aan gevolg van FIP.

Boven in het menu vind u
een knopje naar de Regenboog
brug, waar u een foto kunt
plaatsen en steun bij elkaar
kunt vinden door uw verdriet,
uw verhaal en ervaringen met
elkaar te delen.

 

De regenboog brug

Ter nagedachtenis aan

Artos de Luro
Hopper van Anatolios
Doel onderzoek
Bijgewerkt op: 03 juli 2010 22:01
________________________________________________________________

Auteur Herman Egberink, Faculteit Diergeneeskunde, Departement Infectieziekten & Immunologie, Utrecht. 2010

________________________________________________________________________

Doel onderzoek
Feline infectieuze peritonitis (FIP) is een ernstige meestal fataal verlopende ziekte bij de kat veroorzaakt door een coronavirus. Dit coronavirus is een virulente mutant van de meer algemeen voorkomende feline enterale coronavirussen (FeCV). Deze mutaties treden op in een met enterale coronavirus besmette kat. In de praktijk wordt FIP meestal gezien bij een enkele kat in het bestand, namelijk de kat waarin zich een dergelijke virulente stam heeft ontwikkeld en die vervolgens niet in staat is de juiste afweer op te bouwen. Het FIP virus persisteert niet binnen de groep. De mutaties in het genoom van het FIP virus die de virulentie bepalen zijn nog steeds niet opgehelderd. Kennis hieromtrent zou nieuwe mogelijkheden creëren mbt diagnostiek en
preventie. Huidige technieken maken het mogelijk om grotere delen van het genetische
materiaal in kaart te brengen. Dit onderzoek is erop gericht om de genetische code van FIP stammen en de gerelateerde enterale coronavirus stammen (binnen dezelfde groep katten) te bepalen. Vergelijking van deze genetische codes van FIPV-FeCV stammen uit verschillende groepen geeft ons de mogelijkheid om de relevante mutaties te identificeren.

Welke dieren komen voor dit onderzoek in aanmerking?
Bestanden van katten waar FIP is gediagnosticeerd of waar een sterk vermoeden bestaat op FIP. Van de FIP kat een bloedmonster (EDTA en serummonster), ascites- en/of pleuraal vocht (indien aanwezig) en bij voorkeur ook orgaanmateriaal (mesenteriale lymfeknopen, milt, weefselmonsters van laesies). Het virus zit vooral veel in ascites en orgaanlaesies. Van belang is dat de weefselmonsters snel na euthanasie genomen worden, omdat het genetische materiaal snel achteruit loopt in kwaliteit. Indien sectie gedaan mag worden op de kat, dan kunnen wij zelf deze monsters nemen. Cosmetische sectie is mogelijk. Dit dient in verband met bovenstaande liefst binnen 24 uur te gebeuren. Van de overige katten uit het
bestand dienen faecesmonsters verzameld te worden om te bepalen welke katten FeCV virus uitscheiden en hoeveel. Het verzamelen van de faeces dient een aantal keren te worden herhaald. Eventueel kan de eigenaar zelf de faeces verzamelen en invriezen.

Wat hebben wij nodig:
Materiaal FIP kat
1. Bloed – EDTA en serum (in de koelkast bewaren).
2. Indien aanwezig ascites en/of pleuraal vocht (zoveel mogelijk).

Wij ontvangen liefst de kat zelf voor sectie. Indien niet mogelijk dan liefst ook mesenteriale lymfeknopen en/of ander orgaanmateriaal (milt, orgaanlaesies).
Indien mogelijk wordt een afspraak voor transport gemaakt een dag vóórdat u de kat
euthanaseert i.v.m. de transportkosten. Als de kat reeds overleden of geëuthanaseerd is, kunt u deze gekoeld bewaren in afwachting van de komst van een koerier. Het beste kunt u hiervoor de vacht geheel natmaken, alvorens de kat in de koeling te leggen.

Transport dient in overleg met onderstaande contactpersonen te worden geregeld; kosten van transport zijn voor rekening van de faculteit.

De kat kan indien gewenst door de afdeling pathologie naar het crematorium verstuurd
worden. Kosten van de sectie zijn voor ons, de eventuele crematie moet door de eigenaar zelf betaald worden. Indien het niet mogelijk is om de kat ter sectie aan te bieden neemt u dan contact met ons op voor verder overleg.

Faecesmonsters overige katten in het huishouden.
Een paar keer afnemen (3x) met een tussentijd van een paar weken tot een maand. Deze kunnen ingevroren worden (in 1 keer versturen) of per "batch" verstuurd worden.

Zending materialen.
Het insturen van materialen kan alléén na overleg

Wij stellen vast of de betreffende casus voldoet aan de criteria voor dit onderzoek.
Voor verzending kunt u contact opnemen met de afdeling Virologie, departement Infectieziekten & Immunologie: tel 030-2532485. Bij voorkeur neemt u contact op vóór 13:00 uur.
(NB dit geldt alleen voor dierenartsen)

Contactpersonen:
Dr. Herman Egberink (direct nummer 030-2532487)
Dr. Esther Wissink (direct nummer 030-2532486, niet op donderdag)
Dr. Hui-Wen Chang en Mevr. Nancy Schuurman (direct nummer 030-2532463)

Afleveradres
t.a.v. Dr. Herman Egberink en/of Dr. Hui-Wen Chang
Afdeling Virologie
Faculteit Diergeneeskunde
Yalelaan 1 , De Uithof

________________________________________________________________

Deze website is met grote zorg ontwikkeld zowel de ontwerpers, de beheerders als Coronavirus en FIP kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door eventuele fouten in deze website. Coronavirus en FIP is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de door derden op de site geplaatste of aangeboden informatie.


**NIETS mag van deze website mag worden overgenomen of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Coronavirus en FIP en Dr. Herman Egberink van Dierengeneeskunde Departement Infectieziekte en immunologie te Utrecht.**
Adobe verslagen


Fip onderzoek 2008
2010/2011 © Coronavirus en FIP