Coronavirus en FIP
Feline Infectieuze Peritonitis
Home.Wat is FIP?.Hoe kunt u helpen?.FIP agenda.Nieuws.Gastenboek.Contact.
Laatste reactie GB

 

In memoriam

Deze website is opgedragen
aan alle dierbaren die zijn
overleden aan gevolg van FIP.

Boven in het menu vind u
een knopje naar de Regenboog
brug, waar u een foto kunt
plaatsen en steun bij elkaar
kunt vinden door uw verdriet,
uw verhaal en ervaringen met
elkaar te delen.

 

De regenboog brug

Ter nagedachtenis aan

Artos de Luro
Hopper van Anatolios
Hoe kunt u helpen?
Bijgewerkt op: 09 januari 2011 13:49  
________________________________________________________________

OPROEP AAN ALLE CATTERY’S

Ondersteund door dr Egberink van de Faculteit Dierengeneeskunde te Utrecht.

________________________________________________________________________
Beste cattery,

We zijn allemaal wel bekend met de ziekte FIP…We weten dat wij als cattery’s niets kunnen doen en als het toeslaat dat het voor ons geheel onverwachts is.
Voor de meeste die FIP niet kennen, kunnen hier terecht op deze website of bij Links (rechts in het menu) voor informatie.

Waarom strijden?
Er zijn onderzoekers bezig om te achterhalen waar FIP door kan onstaan en hoe en waarom het coronavirus zich muteerd tot verschillende virussen waaronder FIP. Wij als cattery’s kunnen deze onderzoeken steunen waardoor onderzoeken kunnen versnellen en tot een doel komen….het tegen gaan van FIP!
Wij hebben Dr. Egberink van Faculteit te Utrecht gevraagd; “wat kunnen we voor deze onderzoeken betekenen”. Zijn antwoord was simpel: Er zijn gemotiveerde cattery’s voor nodig en meer openheid, ook waar eerder FIP is geweest of waar het nu heerst of waar helemaal nog geen FIP is geweest!

Openheid!!! lieve mensen…FIP is geen schande het is een virus die onze dierbare vermoord,… u en wij kunnen helpen het ondezoek te versnellen zodat er wat gevonden kan worden tegen deze verschrikkelijke ziekte,… waardoor we onze lievelingen kunnen beschermen,… door deze strijd aan te gaan tegen FIP.

Wat moeten u hiervoor doen?
Als u wilt meewerken aan het onderzoek meld u zich bij de Faculteiten Dierengeneeskunde Utrecht aan voor het onderzoek.

Uiteraard wordt uw informatie strikt vertrouwelijk en anoniem behandeld volgens de bepalingen van De Wet Bescherming Persoonsregistratie.
Geen anderen dan de daartoe gerechtigde personen kunnen uw antwoorden inzien.

Hoe kunt u helpen?
Het enigste wat zij aan u vragen is om de 3 weken de ontlasting op te sturen van uw katten voor onderzoek. Uit de ontlasting kunnen zij bepaalde waardes en info halen die “kunnen” lijden naar FIP. Deze ontlasting opsturen kost u hoogstens een postzegel.

Waarom zo lang?
Omdat de ene keer de waardes wat lager of hoger liggen dan de andere keer willen zij dit regelmatig kunnen onderzoeken.


________________________________________________________________


Het onderzoek van de Faciliteit te Utrecht is erop gericht de genetische code, het genoom, van het FIP virus te vergelijken met dat van de niet-virulente feline coronavirusstammen uit de gezonde katten in het huishouden/de catterie. Deze vergelijking zou aanwijzingen moeten opleveren welke mutaties in het FIP virus verantwoordelijk zijn voor virulentie.

Het merendeel van de gezonde FECV geïnfecteerde katten scheidt geen of slechts intermitterend virus uit. Om de kans op een positief faecesmonster zo groot mogelijk te maken, zijn zij dan ook slechts geïnteresseerd in bestanden bestaande uit minimaal vijf katten, of indien er sprake is van jonge katten in het bestand minimaal drie. Dit laatste omdat jonge katten vaak uitscheiders zijn.


_________________________________________________________

Wij willen u bij deze wel benadrukken dat voor het onderzoek een geselecteerd aantal cattery’s monsters kunnen aanleveren. Dit om teleurstelling te voorkomen indien we te veel aanmeldingen zouden krijgen. 

Het in de tijd verzamelen van gegevens van meer cattery’s zonder dat de Faculteit hiervan facesmonsters krijgt is uiteraard ook zeer zinvol. Deze zou de Faculteit  kunnen koppelen aan onderzoeksstages van studenten.

_________________________________________________________

Deze website is met grote zorg ontwikkeld zowel de ontwerpers, de beheerders als Coronavirus en FIP kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door eventuele fouten in deze website. Coronavirus en FIP is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de door derden op de site geplaatste of aangeboden informatie.


**NIETS mag van deze website mag worden overgenomen of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Coronavirus en FIP en Dr. Herman Egberink van Dierengeneeskunde Departement Infectieziekte en immunologie te Utrecht.**
2010/2011 © Coronavirus en FIP